پیام تبریک ریاست معهد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1401-1400: ماه مهر بهار تعلیم و تربیت و سرآغاز رویش و طراوت در بوستان علم و معرفت را خدمت معاونین محترم معهد، مدیران و معاونین محترم اقسام، اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و طلاب عزیز تبریک عرض می نمایم. امیدوارم سال تحصیلی جدید سالی توأم با رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باشد تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف معهد عالی قدم برداریم.

دوشنبه، 15 آذر 1400
تصویر مربوط به حج

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

معهد عالی مؤسسه ای است علمی، تربیتی، اجتماعی، پویا و مستقل که با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و توانمند و در حدّ امکانات خود، می کوشد خدمات دینی را به جامعه ارائه نماید.

معهد با درک فرصت های موجود در جامعه و شناخت موانع محیطی تلاش می کند با توجه به حقِ برخورداری از فعالیت های دینی و فرهنگی مصرح در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران به شناسایی استعدادهای تأثیر گذار در جامعه و پرورش متخصصان علوم شرعی (متصف به علم و تزکیه و آشنا به مسائل روز) در رشته های مختلف و مورد نیاز اقدام نموده و از این طریق به ساماندهی فعالیت های دینی در جامعه بپردازد.

اطلاعات بیشتر

معهد عالی علوم اسلامی اهل سنت و جماعت جنوب ایران

اعضای هیأت علمی