مقایسه

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل مرجان 760
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 42 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 60 لیتری - حجم مخزن : 60 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۱,۹۹۰,۰۶۸ تومان

۱,۹۱۰,۴۶۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمکن دیواری کیانا ایران شرق مدل 3020KS با شمعک
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 36 ماهه ایران شرق - نوع : دیواری - وزن : 22 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 17 - حجم مخزن : 33 لیتر - ظرفیت حرارتی : 18000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱ %
تخفیف

۱,۹۹۶,۲۰۰ تومان

۱,۹۷۶,۲۳۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل ساحل 770
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 34 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 70 لیتری - حجم مخزن : 70 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۲۱۵,۸۰۶ تومان

۲,۱۲۷,۱۷۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمکن دیواری ایران شرق ((بدون شمعک)) کیانا 3020i
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 36 ماهه ایران شرق - نوع : دیواری - وزن : 22 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 17 - حجم مخزن : 33 لیتر - ظرفیت حرارتی : 18000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۱ %
تخفیف

۲,۲۰۷,۵۰۰ تومان

۲,۱۸۵,۴۲۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل نرگس 998
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 43 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 50 لیتری - حجم مخزن : 50 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۳۹۹,۹۶۲ تومان

۲,۳۰۳,۹۶۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل صدف 700
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 100 لیتری - حجم مخزن : 100 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۴۴۷,۴۸۶ تومان

۲,۳۴۹,۵۸۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن دیواری ایران شرق مدل لاله 999
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : دیواری - وزن : 48 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 50 لیتری - حجم مخزن : 50 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۶۰۷,۸۸۰ تومان

۲,۵۰۳,۵۶۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل نیلوفر 730
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 130 لیتری - حجم مخزن : 130 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۶۱۳,۸۲۰ تومان

۲,۵۰۹,۲۶۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی ایستاده شبنم 990
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 40 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 90 لیتری - حجم مخزن : 90 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۰۶۵,۲۹۸ تومان

۲,۹۴۲,۶۸۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی ایستاده نسترن 910
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 120 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 120 لیتری - حجم مخزن : 120 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۴۸۱,۱۳۳ تومان

۳,۳۴۱,۸۸۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل یاس 930
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 140 لیتری - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۶۶۶,۴۷۷ تومان

۳,۵۱۹,۸۱۸ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن نفتی ایران شرق مخزنی ایستاده شمس 830
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 24ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده نفتی - وزن : 130 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 130 لیتری - حجم مخزن : 20 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۹۳۸,۵۵۲ تومان

۳,۷۸۱,۰۱۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل مروارید 960
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 82 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 140 لیتری - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۰۵۱,۴۲۱ تومان

۳,۸۸۹,۳۶۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل ارغوان 900
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 119 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 200 لیتری - حجم مخزن : 200 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۱۱۰,۸۲۶ تومان

۳,۹۴۶,۳۹۳ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن نفتی ایران شرق مخزنی ایستاده شفق 880
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 130 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 185 لیتری - حجم مخزن : 20 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۵۱۴,۷۸۰ تومان

۴,۳۳۴,۱۸۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل یکتا 970
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 102 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 190 لیتری - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۵۸۶,۰۶۶ تومان

۴,۴۰۲,۶۲۳ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی ارغوان 900 گرد سفارشی
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 119 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 200 لیتری - حجم مخزن : 200 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۶۲۱,۷۰۹ تومان

۴,۴۳۶,۸۴۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن گازی ایران شرق کابینی یکتا 970 سفارشی
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 102 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 200 لیتری - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۵,۰۹۶,۹۴۹ تومان

۴,۸۹۳,۰۷۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

آبگرمكن برقی ديواری سپهرالکتریک مدل SE7G
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : دیواری - وزن : 19 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 26 لیتری - حجم مخزن : 26 لیتر - ظرفیت حرارتی : 1290 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن گازی مخزنی ديواری سپهرالکتریک مدل SE10G
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : دیواری - وزن : 34 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 40 لیتری - حجم مخزن : 40 لیتر - ظرفیت حرارتی : 4500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE15G
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 46 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 55 لیتر - حجم مخزن : 55 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمکن دیواری ایران شرق دارای نمایشگر دیجیتال مدل لادن
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 36ماهه ایران شرق - نوع : دیواری - حجم مخزن : 110 لیتر - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن ايستاده برقی سپهرالکتریک مدل SE200
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 58 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 168 لیتر - حجم مخزن : 168 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن ايستاده برقی سپهرالکتریک مدل SE250
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 64 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 182 لیتری - حجم مخزن : 182 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE444
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 86 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 157 لیتر - حجم مخزن : 157 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE555
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 93 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 175 لیتر - حجم مخزن : 175 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

مقایسه

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE666
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 100 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 210 لیتری - حجم مخزن : 210 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود