مقایسه

اجاق گاز طرح فر ایران شرق فندک اتوماتیک ونیز مدل V1
ایران شرق

مشخصات فندک - محل قرارگیری شعله پلوپز : وسط - جنس : آهن - تعداد شعله اجاق : 5 - رنگ : سفید - جنس بدنه : ورق آهن

۱ %
تخفیف

۱,۹۷۳,۴۰۰ تومان

۱,۹۵۳,۶۶۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز طرح فر ایران شرق فندک اتوماتیک ونیز مدل V2
ایران شرق

مشخصات فندک - محل قرارگیری شعله پلوپز : وسط - جنس : آهن - تعداد شعله اجاق : 5 - رنگ : سفید - جنس بدنه : ورق آهن

۱ %
تخفیف

۲,۰۶۸,۱۰۰ تومان

۲,۰۴۷,۴۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز طرح فر ایران شرق کلاسیک فندک اتوماتیک/تایمر دیجیتال مدل C1
ایران شرق

مشخصات فندک - زمان سنج (Timer) - محل قرارگیری شعله پلوپز : وسط - جنس : آهن - تعداد شعله اجاق : 5 - رنگ : لعاب - جنس بدنه : ورق آهن

۱ %
تخفیف

۲,۰۶۸,۱۰۰ تومان

۲,۰۴۷,۴۱۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز طرح فر ایران شرق کلاسیک فندک اتوماتیک/تایمر دیجیتال مدل C2
ایران شرق

مشخصات فندک - زمان سنج (Timer) - محل قرارگیری شعله پلوپز : وسط - جنس : آهن - تعداد شعله اجاق : 5 - رنگ : لعاب - جنس بدنه : ورق آهن

۱ %
تخفیف

۲,۱۶۲,۷۰۰ تومان

۲,۱۴۱,۰۷۳ تومان

جزئیات کالا