آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل مرجان 760
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 42 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 60 لیتری - حجم مخزن : 60 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۱,۹۹۰,۰۶۸ تومان

۱,۹۱۰,۴۶۵ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل ساحل 770
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 34 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 70 لیتری - حجم مخزن : 70 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۲۱۵,۸۰۶ تومان

۲,۱۲۷,۱۷۴ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل صدف 700
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 100 لیتری - حجم مخزن : 100 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۴۴۷,۴۸۶ تومان

۲,۳۴۹,۵۸۷ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن برقی ایران شرق مخزنی مدل نیلوفر 730
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 130 لیتری - حجم مخزن : 130 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۶۱۳,۸۲۰ تومان

۲,۵۰۹,۲۶۷ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن ايستاده برقی سپهرالکتریک مدل SE200
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 58 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 168 لیتر - حجم مخزن : 168 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده برقی سپهرالکتریک مدل SE250
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 64 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 182 لیتری - حجم مخزن : 182 لیتر - ظرفیت حرارتی : 2580 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود