آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل نرگس 998
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 43 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 50 لیتری - حجم مخزن : 50 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۲,۳۹۹,۹۶۲ تومان

۲,۳۰۳,۹۶۴ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی ایستاده شبنم 990
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 40 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 90 لیتری - حجم مخزن : 90 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۰۶۵,۲۹۸ تومان

۲,۹۴۲,۶۸۶ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی ایستاده نسترن 910
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 120 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 120 لیتری - حجم مخزن : 120 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۴۸۱,۱۳۳ تومان

۳,۳۴۱,۸۸۸ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل یاس 930
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 74 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 140 لیتری - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۳,۶۶۶,۴۷۷ تومان

۳,۵۱۹,۸۱۸ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل مروارید 960
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 82 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 140 لیتری - حجم مخزن : 140 لیتر - ظرفیت حرارتی : 6500 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۰۵۱,۴۲۱ تومان

۳,۸۸۹,۳۶۴ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل ارغوان 900
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 119 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 200 لیتری - حجم مخزن : 200 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۱۱۰,۸۲۶ تومان

۳,۹۴۶,۳۹۳ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی مدل یکتا 970
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 102 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 190 لیتری - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۵۸۶,۰۶۶ تومان

۴,۴۰۲,۶۲۳ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق مخزنی ارغوان 900 گرد سفارشی
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 119 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 200 لیتری - حجم مخزن : 200 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۴,۶۲۱,۷۰۹ تومان

۴,۴۳۶,۸۴۱ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن گازی ایران شرق کابینی یکتا 970 سفارشی
ایران شرق

مشخصات کالا گارانتی : 36 ماهه ایران شرق - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 102 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 200 لیتری - حجم مخزن : 190 لیتر - ظرفیت حرارتی : 9000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

۴ %
تخفیف

۵,۰۹۶,۹۴۹ تومان

۴,۸۹۳,۰۷۱ تومان

جزئیات کالا

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE15G
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 46 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 55 لیتر - حجم مخزن : 55 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE444
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 86 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 157 لیتر - حجم مخزن : 157 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE555
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 93 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 175 لیتر - حجم مخزن : 175 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود

آبگرمكن ايستاده گازی سپهرالکتریک مدل SE666
سپهرالکتریک

مشخصات کالا گارانتی : 36ماهه سپهرالکتریک - نوع : ایستاده(زمینی) - وزن : 100 کیلوگرم - گنجایش مخزن : 210 لیتری - حجم مخزن : 210 لیتر - ظرفیت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت - امکان تنظیم شعله - امکان تنظیم دبی آب ( شیرتنظیم دما)

ناموجود