مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان مدل IG-6401
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه امرسان - رده مصرف انرژی : B - ابعاد : 51 × 62 سانتی‌متر - تعداد شعله : 4 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : ترموکوبل Ultra Rapid-نوع سرشعله Defendi ایتالیا-جنس شبکه چدنی-رده مصرف انرژیB-شبکه چدنی

۱۳ %
تخفیف

۲,۰۷۹,۱۴۵ تومان

۱,۸۰۸,۸۵۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان 5001 مدل S502 پلوپز راست
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه امرسان - ابعاد : 51 × 91 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : جنس شبکه از چدن

۱۳ %
تخفیف

۲,۸۶۵,۷۴۲ تومان

۲,۴۹۳,۱۹۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان 5001 مدلS501 پلوپز وسط
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه امرسان - ابعاد : 51 × 91 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : جنس شبکه از چدن

۱۳ %
تخفیف

۲,۸۶۵,۷۴۲ تومان

۲,۴۹۳,۱۹۶ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان مدل IG-8507
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 12 ماهه امرسان - رده مصرف انرژی : B - ابعاد : 51 × 88 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : ترموکوبل Ultra Rapid-نوع سرشعله Defendi ایتالیا-جنس شبکه چدنی-رده مصرف انرژی چدنی

۱۳ %
تخفیف

۲,۹۱۰,۵۴۰ تومان

۲,۵۳۲,۱۷۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان مدل IG-8501
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه امرسان - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 51 × 88 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شبکه چدنی لعاب‌دار

۱۳ %
تخفیف

۲,۹۱۰,۵۴۰ تومان

۲,۵۳۲,۱۷۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-107
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 88 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

۳ %
تخفیف

۲,۷۵۴,۴۳۰ تومان

۲,۶۷۱,۷۹۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-103
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 82 × 47 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

۳ %
تخفیف

۲,۷۵۴,۴۳۰ تومان

۲,۶۷۱,۷۹۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-104
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 88 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

۳ %
تخفیف

۲,۷۵۴,۴۳۰ تومان

۲,۶۷۱,۷۹۷ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-112
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 86 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

۳ %
تخفیف

۲,۸۰۱,۳۰۰ تومان

۲,۷۱۷,۲۶۱ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-106
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 88 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

۳ %
تخفیف

۲,۹۷۵,۷۰۰ تومان

۲,۸۸۶,۴۲۹ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-116
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 86 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

۳ %
تخفیف

۳,۲۶۰,۱۹۰ تومان

۳,۱۶۲,۳۸۴ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-101
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 87 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد

۳ %
تخفیف

۳,۴۳۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۳۰,۴۹۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار تاکنوگلد مدل G-102
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18 ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 82 × 47 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد

۳ %
تخفیف

۳,۴۳۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۳۰,۴۹۵ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 1شعله سینجر مدل SDG 101D
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 52 × 30.5 سانتی‌متر - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : سری سه طرح ساباف با قدرت حرارتی و راندمان بالا-بست و شیلنگ دو جداره جهت نصب محصول-دارای دو ولوم مجزا برای یک شعله-مناسب برای هتل‌ها و سوئیت‌ها-فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 2شعله سینجر مدل SDG 201
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 52 × 30.5 سانتی‌متر - تعداد شعله : 2 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : مناسب برای هتل‌ها و سوئیت‌ها-فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت-سر شعله‌ی کمکی برای سرشعله‌ی قهوه‌جوش

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 3شعله سینجر مدل SDG 301
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 52 × 61 سانتی‌متر - تعداد شعله : 3 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : سری سه طرح ساباف با قدرت حرارتی و راندمان بالا-فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت-سر شعله‌ی کمکی برای سرشعله‌ی پلوپز

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 4شعله سینجر مدل SDS 401
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 52 × 61 سانتی‌متر - تعداد شعله : 4 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : نوع سرشعله سری سه طرح ساباف با قدرت حرارتی و راندمان بالا-فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت-سر شعله‌ی کمکی برای سرشعله‌ی پلوپز

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 4شعله سینجر مدل SDG 401
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 52 × 61 سانتی‌متر - تعداد شعله : 4 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : سری سه طرح ساباف با قدرت حرارتی و راندمان بالا-فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت-سر شعله‌ی کمکی برای سرشعله‌ی پلوپز

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 5شعله سینجر مدل SDS 700
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 90 × 52 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : دارای شلنگ 1.2متری-رده مصرف انرژی A

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 5شعله سینجر مدل SDS 500
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 90 × 52 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : بست و شیلنگ دو جداره جهت نصب محصول-کم مصرف-مجهز به درب شیشه‌ای رویه

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 5شعله سینجر مدل SDS 702
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 90 × 52 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : بست و شیلنگ دو جداره جهت نصب محصول-فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت-توان حرارتی شعله‌ها: 1.2، 2.1، 2.7 و 3.3 کیلووات

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 5شعله سینجر مدل SIG 517
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 52 × 90 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : فندک فوق سریع (top Time )-مجهز به پایه جهت قرار دادن روی کابینت-شیشه‌ی اپتیوایت-سرشعله‌ی کمکی برای سرشعله‌ی پلوپز-توان حرارتی شعله‌ها: 1.2، 2.1، 2.7 و 3.3 کیلووات

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای 5شعله سینجر مدل SDS 701
سینجر

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی ۲۴ماهه آریا پردیس البرز - رده مصرف انرژی : A - ابعاد : 90 × 52 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : بست و شیلنگ دو جداره جهت نصب محصول-فندک فوق سریع (top Time )-توان حرارتی شعله‌ها: 1.2، 2.1، 2.7 و 3.3 کیلووات

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان 5شعله مدل EM5HGMC803
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24ماهه امرسان - ابعاد : 87 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : 5شعله چربی گیر گرد لعاب مجهز به ترموکوپل خودکار شبکه محافظ 5 تیکه چدنی پیچ های سربی با مقاومت بالا در برابر حرارت صفحه از جنس شیشه سکوریت

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان 5شعله مدل EM5HSMR استیل پلوپز وسط
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه امرسان - ابعاد : 91 × 51 سانتی‌متر - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : 5شعله چربی گیر مربع استیل مجهز به ترموکوپل خودکار شبکه محافظ 5 تیکه چدنی پیچ های سربی با مقاومت بالا در برابر حرارت صفحه از جنس استیل ضد زنگ

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای امرسان 5شعله مدل EM5HSMR استیل پلوپز راست
امرسان

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 24ماهه امرسان - ابعاد : 91 × 51 سانتی‌متر - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : 5شعله چربی گیر مربع استیل مجهز به ترموکوپل خودکار شبکه محافظ 5 تیکه چدنی پیچ های سربی با مقاومت بالا در برابر حرارت صفحه از جنس استیل ضد زنگ

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای ایران شرق شیشه ای مجهز به ترموکوپل مدل دنیز D
ایران شرق

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 12ماهه ایران شرق - ابعاد : 90 × 60 سانتی‌متر - تعداد شعله : 5 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار 2شعله تاکنوگلد مدل G-117
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 86 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 2 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار 3شعله تاکنوگلد مدل G-118
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 60 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 3 شعله - جنس صفحه : شیشه ای - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : راست - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار 4شعله تاکنوگلد مدل G-108
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 88 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 4 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : وسط - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار 4شعله تاکنوگلد مدل G-114
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 64 × 53 سانتی‌متر - تعداد شعله : 4 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

ناموجود

مقایسه

اجاق گاز صفحه ای توکار 4شعله تاکنوگلد مدل G-109
تاکنو

ویژگی های کالا گارانتی : گارانتی 18ماهه تاکنوگاز - ابعاد : 62 × 51 سانتی‌متر - تعداد شعله : 4 شعله - جنس صفحه : استیل - فندک اتوماتیک - شعله پلوپز - محل شعله پلوپز : چپ - نوع شیر : ترموکوپل دار - سایرویژگی ها : شاسی کششی-سپری چدنی با لعاب مخصوص-ولوم فلزی نشکن-سرشعله ها با قدرت حرارتی استاندارد و ویژگی گرم نشدن ولوم ها

ناموجود