مقایسه

ضدعفونی کننده اتوماتیک غیرتماسی راپیس Light
پاترا ویژن

ویژگی های کالا امکان استفاده : دیواری - نمایشگر ال ای دی - سنسورغیرتماسی - تعداداسپری درهربارپرکردن مخزن : 5000 دفعات - تایمرتنظیم میزان اسپری - تعداد حالات میزان اسپری : 5 حالت - گنجایش مخزن : 1.5 لیتر - سایر ویژگی ها : فاقدنمایشگرمخزن-عدم امکان استفاده در فضای باز-فاقد درب لولایی پوشش دریچه مخزن - نوع سنسور : مادون قرمز

ناموجود

مقایسه

ضدعفونی کننده دیواری اتوماتیک غیرتماسی راپیس Light
پاترا ویژن

ویژگی های کالا امکان استفاده : دیواری - نمایشگر ال ای دی - سنسورغیرتماسی - تعداداسپری درهربارپرکردن مخزن : 5000 دفعات - تایمرتنظیم میزان اسپری - تعداد حالات میزان اسپری : 5 حالت - گنجایش مخزن : 1.5 لیتر - سایر ویژگی ها : فاقدنمایشگرمخزن-عدم امکان استفاده در فضای باز-فاقد درب لولایی پوشش دریچه مخزن - نوع سنسور : مادون قرمز

ناموجود

مقایسه

ضدعفونی کننده ایستاده اتوماتیک غیرتماسی راپیس Light
پاترا ویژن

ویژگی های کالا امکان استفاده : ایستاده - نمایشگر ال ای دی - سنسورغیرتماسی - تعداداسپری درهربارپرکردن مخزن : 5000 دفعات - تایمرتنظیم میزان اسپری - تعداد حالات میزان اسپری : 5 حالت - گنجایش مخزن : 1.5 لیتر - سایر ویژگی ها : فاقدنمایشگرمخزن-عدم امکان استفاده در فضای باز-فاقد درب لولایی پوشش دریچه مخزن - نوع سنسور : مادون قرمز

ناموجود

مقایسه

ضدعفونی کننده اتوماتیک غیرتماسی راپیس PRO
پاترا ویژن

ویژگی های کالا امکان استفاده : رومیزی, دیواری, ایستاده - نمایشگر ال ای دی - سنسورغیرتماسی - تعداداسپری درهربارپرکردن مخزن : 5000 دفعات - تایمرتنظیم میزان اسپری - تعداد حالات میزان اسپری : 5 حالت - گنجایش مخزن : 1.5 لیتر - نوع سنسور : التراسونیک

ناموجود

مقایسه

ضدعفونی کننده دیواری اتوماتیک غیرتماسی راپیس PRO
پاترا ویژن

ویژگی های کالا امکان استفاده : دیواری - نمایشگر ال ای دی - سنسورغیرتماسی - تعداداسپری درهربارپرکردن مخزن : 5000 دفعات - تایمرتنظیم میزان اسپری - تعداد حالات میزان اسپری : 5 حالت - گنجایش مخزن : 1.5 لیتر - نوع سنسور : التراسونیک

ناموجود

مقایسه

ضدعفونی کننده ایستاده اتوماتیک غیرتماسی راپیس PRO
پاترا ویژن

ویژگی های کالا امکان استفاده : ایستاده - نمایشگر ال ای دی - سنسورغیرتماسی - تعداداسپری درهربارپرکردن مخزن : 5000 دفعات - تایمرتنظیم میزان اسپری - تعداد حالات میزان اسپری : 5 حالت - گنجایش مخزن : 1.5 لیتر - نوع سنسور : التراسونیک

ناموجود